Підбір кандидатів на посаду "Диспетчер УПР - стажист"
Відділ управління персоналом
Телефони для довідок: (044) 351-50-42
(044) 351-51-47
 
Новини Професійний відбір Бібліотека документів Схема проїзду
Зв'язок із менеджером з персоналу  feedback
 
Професійний відбір
Професійний відбір на посаду «Диспетчер УПР»
Для забезпечення необхідного рівня безпеки польотів за рахунок зменшення впливу чинників людського фактора та відповідно до рекомендацій Євроконтролю в Украерорусі запроваджено проведення професійного відбору кандидатів на посаду «Диспетчер УПР».
Професійний відбір – відбір кандидатів, які відповідають встановленим вимогам щодо наявності відповідних документів, рівня розвитку професійно необхідних здібностей та особистісних характеристик для диспетчера УПР, за наявності, базової та/або рейтингової підготовки, відповідним сертифікаційним вимогам.
Професійний відбір проводиться у три етапи.
На першому етапі перевіряється наявність у кандидатів необхідних документів:
• паспорт громадянина України;
• сертифікат, що підтверджує мінімально необхідний рівень володіння англійською мовою – 4-й за шкалою ICAO;
• документ, що підтверджує наявність базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр), напрям підготовки «Аеронавігація», спеціалізація «Обслуговування повітряного руху» або «Управління повітряним рухом» та додаток до нього;
• медичний сертифікат, що відповідає медичному стандарту третього класу (JAR-FCL3);
• висновок психофізіологічної експертизи;
• за наявності, характеристика від керівника підрозділу Украероруху, де працює кандидат.

На другому – проводиться оцінювання професійно необхідних здібностей кандидатів.
На третьому – здійснюється оцінювання особистісних характеристик кандидатів.
До кожного наступного етапу професійного відбору допускаються кандидати, які успішно пройшли попередній.

Перший етап професійного відбору
На першому етапі у кандидатів перевіряється наявність копій вищезазначених документів, вивчається їх зміст та, за необхідності, уточнюється інформація у відповідних закладах, що видали ці документи. Документи розглядаються тільки у заздалегідь визначені терміни.

Другий етап професійного відбору
На другому етапі професійного відбору проводиться оцінювання професійно необхідних здібностей кандидатів з використанням сервісів Євроконтролю. Для цього застосовується пакет тестових методик Євроконтролю – FEAST.
На цьому етапі тестування здійснюється англійською мовою та перевіряються такі професійно необхідні здібності кандидатів:
• функції пам’яті;
• увага;
• логічне мислення;
• здатність до математичних дій подумки;
• сприйняття інформації;
• просторове сприйняття;
• здатність вирішувати декілька завдань одночасно, враховуючи пріоритетність.
Критерії успішності проходження цих тестів відповідають рекомендаціям Євроконтролю, відповідно до FEAST User Guide.

Результати проходження другого етапу професійного відбору повідомляються кандидатам під особистий підпис виключно у вигляді: «Пройшов» або «Не пройшов». Додаткові роз’яснення кандидатам не надаються.
З додатковою інформацію щодо тестування FEAST можна ознайомитись у документі Євроконтролю «Information to Candidates to applying as Student Air Traffic Controllers», який розміщено у розділі «Бібліотека документів» цього сайту.

Третій етап професійного відбору
На третьому етапі професійного відбору оцінювання кандидатів здійснюється двома послідовними методами: асесмент-центр та інтерв’ю.
Ці методи дозволяють оцінити особистісні характеристики кандидата за такими критеріями:
• мотивація на досягнення мети;
• здатність приймати рішення;
• соціальна поведінка;
• подолання стресу.

Успішне проходження третього етапу професійного відбору визначається шляхом аналізу результатів двох методів оцінювання.

Результати проходження третього етапу професійного відбору разом з результатами першого та другого етапу професійногь відбору надаються на розгляд відповідній конкурсній комісії Украероруху для прийняття остаточного рішення щодо відбору кандидатів.