Персонал ЗНС ОрПР Украероруху
Управління персоналом
на офіційний сайт Украероруху  
на головну сторінку УП  
Телефони для довідок: (044) 351-51-47
 
Новини Персонал ЗНС ОрПР Спеціалізована освіта Умови праці Фотогалерея Бібліотека документів
Зв'язок із менеджером з персоналу  feedback
 
 Основні завдання
 Професії
 Прийняття на роботу
 Оцінювання
 Професійна підготовка
Професійна підготовка
Професійна підготовка проводиться з метою отримання, підтвердження/відновлення та призупинення допуску персоналу служби ЗНС ОрПР до самостійної роботи з технічної експлуатації конкретних наземних засобів ЗНС, а також контролю рівня професійних знань, умінь і досвіду персоналу ЗНС ОрПР.

Професійна підготовка персоналу є обов’язковою для персоналу ЗНС ОрПР і складається з таких етапів:
 • початкова підготовка;
 • рейтингова підготовка на обладнанні ОрПР (стажування);
 • безперервна підготовка;
 • підвищення кваліфікації.

Початкова підготовка складається з базової та кваліфікаційної підготовки.

Базову підготовку проходять кандидати на посади персоналу ЗНС ОрПР при прийомі на роботу. Ця підготовка включає ознайомлення з процедурами, правилами безпеки та обладнанням, що використовується в системах аеронавігаційного обслуговування. Вона проводиться на базі Навчально-сертифікаційного центру Украероруху (НСЦ) та завершується обов’язковим оцінюванням. У разі позитивного результату оцінювання – НСЦ надає відповідне свідоцтво. Тривалість базової підготовки визначається навчальним планом.

Кваліфікаційну підготовку проходять всі кандидати на посади персоналу персоналу ЗНС ОрПР при прийомі на роботу, а також персонал ЗНС ОрПР при отриманні допуску до самостійної роботи за іншою спеціалізацією.
Кваліфікаційна підготовка проводиться за спеціалізаціями персоналу ЗНС ОрПР.

Кваліфікаційний напрям «Авіаційний електрозв’язок (СОМ)» включає такі спеціалізації:
 • зв'язок – обмін мовною інформацією (СОМ-VOICE);
 • зв'язок – обмін даними (СОМ-DATA).

Кваліфікаційний напрям «Навігація (NAV)» включає такі спеціалізації:
 • приводні радіостанції (NAV-NDB);
 • автоматичні радіопеленгатори (NAV-DF);
 • всебічно направлені азимутальні радіомаяки (NAV-VOR);
 • далекомірні радіомаяки (NAV-DME);
 • радіо маячні системи посадки (NAV-ILS).

Кваліфікаційний напрям «Спостереження (SUR) включає такі спеціалізації:
 • первинна радіолокація (SUR-PSR);
 • вторинна радіолокація (SUR-SSR);
 • автоматичне залежне спостереження (SUR-ADS).

Кваліфікаційний напрям «Оброблення даних (DAT)» включає в себе спеціалізацію:
 • автоматизація оброблення даних (DAT – DP).

Кваліфікаційний напрям «Системи моніторингу та контролю (SMC) включає в себе спеціалізацію – системи моніторингу та контролю за роботою засобів ЗНС (SMC-CNS).
Кваліфікаційна підготовка проводиться на базі НСЦ та завершується обов’язковим оцінюванням (тестуванням).
У разі позитивного результату оцінювання – НСЦ надає відповідне свідоцтво.
У разі незадовільної оцінки за результатами оцінювання кандидат має право на одноразове повторне оцінювання не раніше двох тижнів після першого оцінювання, але не пізніше одного місяця після нього.

Рейтингова підготовка на обладнанні ОрПР здійснюється з метою набуття знань, та практичних навичок щодо обладнання ОрПР. Ця підготовка є заключним етапом підготовки персоналу ЗНС ОрПР, який закінчується оцінюванням і за його результатами – прийняттям рішення кваліфікаційної комісії щодо отримання допуску до самостійної роботи на конкретному робочому типі обладнання.
Максимальна тривалість рейтингової підготовки – не більше сорока робочих днів.
Рейтингова підготовка завершується обов’язковим тестуванням.
Результати тестування відображаються в протоколі результатів оцінки рейтингової підготовки на обладнанні ОрПР.
У разі незадовільної оцінки з тестування кандидат має право на одноразове повторне тестування протягом двох тижнів.

Безперервна підготовка – процес підготовки персоналу ЗНС ОрПР за визначеними напрямками/спеціалізаціями, спрямований на підтримання компетентності, який складається з трьох етапів:
 • підтримання/відновлення кваліфікації;
 • підготовка до дій в аварійних ситуаціях;
 • перепідготовка.
До підтримання/відновлення кваліфікації відносяться такі види підготовки:
 • підготовка з підтримання/відновлення кваліфікації;
 • професійне (технічне) навчання;
 • мовна підготовка.
Підготовка з підтримання/відновлення кваліфікації має дві складові:
 • теоретичну, яка проводиться на базі НСЦ та завершується оцінюванням і видачею свідоцтва;
 • практичну, яка проводиться інструкторським складом об’єктів ЗНС (на діючому об’єкті ЗНС) тривалістю не більше десяти днів та завершується оцінюванням і складанням відповідного протоколу.

Професійне навчання – один з видів безперервної підготовки в системі підтримання/відновлення кваліфікації, що здійснюється в РСП (СОПР) для вирішення наступних завдань:
 • вдосконалення рівня теоретичних знань та практичних навичок в експлуатації обладнання персоналом ЗНС ОрПР;
 • вивчання змін до діючих або нових документів, що регламентують діяльність служби ЗНС;
 • систематичний аналіз недоліків , помилок та порушень, що виникли під час експлуатації обладнання ОрПР.
  Професійне навчання проводиться щомісячно, а для його проведення надається чотири години, які вважаються робочим часом.

Мовна підготовка здійснюється в НСЦ з метою підтримання та підвищення рівня володіння професійно[*]орієнтованою англійською мовою персоналом ЗНС залежно від посади.

Підготовка до дій в аварійних ситуаціях включає в себе:
 • навчання діям в аварійних ситуаціях;
 • навчання діям на випадок непередбачуваних обставин;
 • навчання діям в ситуаціях деградації обладнання ОрПР.
Підготовка проводиться не рідше двох разів на рік. Тривалістю не більше однієї години для кожного з видів підготовки.

Перепідготовка проводиться при впровадженні нових технологій, заміни або впровадження нового обладнання на базі виробника нового обладнання, на об’єкті ЗНС з отриманням допуску до самостійної роботи.

Підвищення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР проводиться з метою надання йому додаткових знань, умінь і навиків, необхідних для виконання практичних завдань, функцій та проводиться на базі НСЦ або інших підприємств (організацій).